Kauno technologijos universitetas tapo naujuoju IEC mokslo partneriu

Kauno technologijos universitetas – konkurencingas tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininis, naujas žinias ir inovacijas kuriantis bei perduodantis technologijų universitetas.

Kauno technologijos universiteto ištakos – 1922 m. vasario 16 d. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas ir jame veikę techniškieji fakultetai. Čia puoselėta Lietuvos mokslo mintis buvo tęsiama ir vėlesniais laikotarpiais – 1950-1990 m. Kauno politechnikos instituto (KPI) pavadinimu veikusi pirmoji savarankiška aukštoji technikos mokykla Lietuvoje garsėjo ultragarso ir vibrotechnikos laboratorijomis, tekstilės moksliniais tyrimais.

Po 1990 metų, atgavęs universiteto statusą, KTU pasuko sparčiu studijų bei mokslo reformų keliu. Universitete toliau siekiama darnios mokslo, verslo ir pramonės partnerystės, kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas, inovacijas ir išradimus. Nuo 1922 m. Universitetą baigė per 153 000 absolventų.

KTU yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su daugiau kaip 350 ugdymo institucijų 50-yje pasaulio valstybių.

Tarpusavio supratimo, studentų ir personalo mainų bei „Erasmus+“ tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutartys leidžia Universitetui vystyti strategines partnerystes, bendradarbiauti mokslo ir studijų klausimais su užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis, vykdyti akademinius studentų ir personalo mainus. Nors daugiausia esamų partnerių yra Europos sąjungos šalyse, tačiau jų ratas vis sparčiau plečiamas ir kitur.