Veikla

01
Metalo Konstrukcijų Gamyba, Cinkavima
Metalo konstrukcijų gamyba elektros energetikos reikmėms (elektros linijų metalinių konstrukcijų ir apšvietimo atramos, pastočių portalai bei kt.) Šiuolaikinėje pilno ciklo gamyboje galima gaminti įrangą pagal užsakovo poreikius. Turima cinko vonia leidžia cinkuoti gaminius iki 14 metrų ilgio.
02
Elektros Linijų Ir Pastočių Projektavimas Ir Statyba
Projektavimo (nuo elektros tinklų darbo režimų skaičiavimo, galimybių ir prieš projektinių studijų iki projektavimo dokumentų/užduočių rengimo, ekspertizių atlikimo, techninės priežiūros statybos/įrengimo metu) ir "iki rakto" darbai energetikos objektuose, apimantys nuo 10 iki 330 kV oro linijas ir pastotes.
03
Energetiniai Sprendimai Bei Jų Įgyvendinimas Pramoniniuose Objektuose
Sprendimų susijusių su "pramonės energetika" kūrimas ir įdiegimas pramonės objektuose (rezervinės ir avarinio "maitinimo" sistemos, elektros ir kitų išteklių išmaniosios apskaitos sistemos, energetinis auditas ir jame numatomų priemonių įgyvendinimas, apimančių energijos taupymo sprendimų įdiegimą).
04
Hidroenergetikos Objektų Projektavimas Ir Statyba
Projektavimo (nuo skaičiavimo darbų, galimybių ir prieš projektinių studijų iki projektavimo dokumentų/užduočių rengimo, ekspertizių atlikimo, techninės priežiūros statybos/įrengimo metu) ir "iki rakto" darbai energetikos objektuose (hidroelektrinės ir hidroakumuliacinės elektrinės).
05
Atsinaujinančios Energetikos Objektų Projektavimas Ir Statyba
Projektavimas (nuo skaičiavimo darbų, galimybių ir prieš projektinių studijų iki projektavimo dokumentų/užduočių rengimo, ekspertizių atlikimo, techninės priežiūros statybos/įrengimo metu) ir vėjo bei saulės elektrinių įrengimas/statyba (bet kokios galios, darbai "iki rakto").
06
Telekomunikacijų Objektų Projektavimas Ir Statyba
Projektavimas (nuo skaičiavimo darbų, galimybių ir prieš projektinių studijų iki projektavimo dokumentų/užduočių rengimo, ekspertizių atlikimo, techninės priežiūros statybos/įrengimo metu) ir pilnas ("iki rakto") telekomunikacijų įrenginių integravimas į energetikos sektorių (technologinis ryšys, signalų perdavimas iš dispečerinių centrų), taip pat autonominiai telekomunikacijų objektai: mobilusis ryšys ir plačiajuostis internetas, šviesolaidinės duomenų perdavimo linijos, duomenų centrai.
07
Inovatyvių Sprendimų, Panaudojant Skysto Grunto Technologijas, Diegimas
Skystas gruntas - yra laikinai tekančių, savaime susi tankinančių užpildymo medžiagų, kurias galima išgauti iš bet kokio išgaunamo grunto, gamybos būdas. Jo pagrindinis privalumas - užtikrinti savybių, panašių į pradinio grunto savybes, atkūrimą, nesukuriant standžių struktūrų.
08
Įrangos, Medžiagų Gamyba Ir Tiekimas
Klasterio nariai patys gamina ir tiekia kitų gamintojų medžiagas bei įrangą energetikos ir telekomunikacijų sektoriams.
09
Energijos Kaupimo Sistemos
Elektros energijos kaupimo sistemų kūrimas, jų integravimas ir diegimas į esamas ir naujas energetikos sistemas (įskaitant skaičiavimus ir projektavimo darbus)
10
Kibernetinio Saugumo Sprendimų Kūrimas Ir Diegimas
Kibernetinio saugumo sistemų kūrimas ir įdiegimas energetikos objektuose bei tokių sistemų priežiūra ir aptarnavimas.
11
Specialistų Rengimas
Užtikrinti klasteryje dalyvaujančių įmonių specialistų mokymą, siekiant gauti reikiamus sertifikatus, pažymėjimus bei leidimus suteikiančius galimybę dirbti didelės rizikos objektuose.