МЕК починає співпрацювати з НТУ «Дніпровська політехніка»

Ведучий дослідницький університет України став науковим партнером МЕК в сфері енергетики. Договір про співпрацю був підписаний 13 травня 2019 року.

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – це провідний дослідницький університет України, який проводить фундаментальні та прикладні дослідження з актуальних наукових і технічних напрямків, реалізує інноваційні проекти на виробництві.

Університет працює над виконанням національних, міждержавних, міжгалузевих і регіональних програм, спрямованих на вирішення завдань розвитку паливно-енергетичного комплексу, мінерально-сировинної бази, машинобудування, охорони навколишнього середовища, підвищення безпеки гірничих робіт. Пріоритетними напрямками досліджень також є технології обробки складних сигналів, штучний інтелект, інформаційна безпека, телекомунікації, математичне моделювання та методи оптимізації.

Проведення наукових досліджень зазвичай супроводжується рішенням прикладних завдань значною обчислювальної складності. Саме тому в НТУ «Дніпровська політехніка» вводяться GRID-технології, які дозволять розподілити обчислення між комп’ютерними кластерами в різних куточках країни і світу і дати можливість ученим працювати нарівні з науковцями високорозвинених країн.