7 листопада 2019 року МЕК підписав договір про співпрацю з українською Юридичною компанією «SOLIDUM».

Юридична компанія «SOLIDUM» спеціалізується на наданні правничих та консалтингових послуг підприємствам, що працюють в сфері енергетики/«зеленої» енергетики, будівництва, та агробізнесу.

Масштаб та значущість вказаних галузей в економіці України важко переоцінити. В той же час, наявність державного регулювання, гостра конкуренція та значна політизація роблять вказані сфери господарської діяльності ареною жорсткого протистояння інтересів та зоною перманентних конфліктів. Зазначені фактори обумовлюють гостру потребу в кваліфікованому правовому захисті учасників ринку.

Команда Юридичної компанії «SOLIDUM» – це адвокати та юристи з великим досвідом судової практики, комплексного правового супроводження діяльності енергетичних, будівельних, та аграрних компаній, а також навиками вирішення специфічних галузевих проблем.

Глибока експертиза, своєчасність та принциповість, – це ті якості, які гарантують позитивний результат в праці.

Окремим напрямком діяльності Компанії є комплексне супроводження процедур публічних закупівель.

У своїй практиці компанія дотримується принципу «in solidum», що означає солідарність та цілісність в роботі з клієнтами. Вказані принципи роботи дозволяють будувати та зберігати довготривалі, по-справжньому партнерські відносини з клієнтами.

Компанія працює у форматі B2B, тому концентрується на бізнес-процесах клієнтів та надає практичні рекомендації по кожному конкретному проекту.